நல்ல புத்தகங்கள்

நல்ல புத்தகங்கள் உலகை உங்களுக்கு இன்னும் நெருக்கமாக்கும்

Thursday, June 30, 2011

புதிய வடிவில் எஸ்.ரா .வின் “யாமம்”தாகூர் விருது பெற்ற எழுத்தாளர் எஸ்.ராமகிருஷ்ணன்  அவர்களின் யாமம் நாவல் சில காலம் பிரதிகள் கிடைக்காமல் வாசகர்கள் எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருந்தனர். இப்போது முற்றிலும்  புதிய வடிவில் பளிச்சிடுகிறது யாமம்.   விலை ரூபாய் - 275 , தேவைக்கு இந்த  இணைப்பில் காணவும் http://discoverybookpalace.com/products.php?product=%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D

No comments:

Post a Comment